黑料大湿Posts Privacyverklaring

Beschikbaar in andere talen:?

Ingangsdatum: juni 2012
Laatst bijgewerkt: 1 januari 2023

Uw privacy is belangrijk. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij, de bedrijvengroep van 黑料大湿Posts, omgaan met uw persoonlijke informatie in verband met de website, applicatie (inclusief een mobiele applicatie), product of dienst die verwijst naar deze privacyverklaring en het beheer van de arbeidsrelatie met onze medewerkers (we noemen dit onze "Diensten"). Het is over het algemeen van toepassing op de volgende groepen: 

 • Klanten en gebruikers (inclusief potenti?le klanten en gebruikers); 

 • Medewerkers; 

 • Derde zakenpartners; en

 • Andere personen die met ons communiceren of van wie wij persoonlijke informatie bijhouden. 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites, applicaties, producten of diensten die verwijzen naar hun eigen privacyverklaring of die wordt aangeboden door derden, waarbij het klikken op links van derden of het inschakelen van die verbindingen de derde partij in staat kan stellen gegevens over u te verzamelen, te gebruiken of te delen. We raden u aan om hun eigen privacyverklaringen door te lezen.

Wie is 黑料大湿Posts en hoe kan ik contact opnemen?

De 黑料大湿Posts Corporation is een Canadese onderneming en de 黑料大湿Posts-bedrijvengroep bestaat uit talrijke juridische entiteiten met kantoren over de hele wereld. Bekijk onze volledige lijst met locaties hier.

黑料大湿Posts treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie waarbij we bepalen hoe en waarom persoonlijke informatie kan worden gebruikt en het 黑料大湿Posts-bedrijf dat de specifieke Dienst levert (zoals daarin ge?dentificeerd) is de primaire verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke informatie. Deze privacyverklaring is echter niet van toepassing wanneer wij optreden als verwerker of dienstverlener voor een andere verwerkingsverantwoordelijke (zoals onze klanten). 

Eventuele opmerkingen, klachten of vragen kunnen worden gemaild naar privacy.issues@thomsonreuters.com of worden gemaild naar het Hoofd Compliance en de Functionaris voor gegevensbescherming: 黑料大湿Posts, c/o Chief Compliance Officer, Landis + Gyr-Strasse 3, 6300 Zug, Zwitserland.

Welke persoonlijke informatie verzamelen en verwerken jullie?

Over het algemeen verzamelen, gebruiken, onthullen en verwerken we persoonlijke informatie in de volgende categorie?n:

Categorie

Voorbeelden

Naam en contactgegevens

Naam, adres, telefoonnummer, gebruikers-ID voor sociale media, e-mailadres

Accountinformatie

Account-ID, gebruikers-ID, accountprofiel, instellingen en voorkeuren, aankoopgeschiedenis, abonnementen en registraties

Veiligheidsinformatie

Gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) en vergelijkbare beveiligingsinformatie, individuele netwerkactiviteit in beveiligings- en auditlogboeken

Facturerings- en betalingsinformatie

Betalings- en betaalkaartgegevens of bankrekeninggegevens, contactgegevens voor facturering, verzendadres en factuuradresgegevens

Gebruikersbijdragen en gebruikersinhoud

Persoonlijke informatie in inhoud en communicatie die is geüpload, verzonden, gedeeld of ingevoerd via onze Diensten of via onze netwerken en infrastructuur, inclusief feedback die u ons geeft en de inhoud van de communicatie tussen u en onszelf of die is verzonden via ons netwerk en onze Diensten

Apparaat- en browsergegevens

Informatie over netwerk- en internetserviceproviders (ISP), Internet Protocol (IP)-adressen, apparaat- en browser-ID's, apparaat- en browserinformatie, advertentie-ID's, cookie-/tracker-ID's en gerelateerde informatie

Gebruiks- en browse-informatie

Gebruiks-, zoek- en browsegeschiedenis, gebruikerstrajectgeschiedenis (inclusief klikken, navigatie, gebruikersacties, interacties en herhalingen van sessies), gebruiks-analyses en diagnostische analyses en statistieken, inclusief op onze Diensten en op onze interne netwerken en zakelijke apparaten door medewerkers, aannemers, en sitebezoekers.

Locatiegegevens

Regio, land, staat en grove en nauwkeurige geolocatiegegevens

Demografische informatie

Leeftijd, geboortedatum, huwelijksstatus, geslacht, fysieke kenmerken, militaire status, politieke, religieuze of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid, ras of etnische afkomst, vakbondslidmaatschap

Foto's, audio- en video-opnamen

Foto's, audio-opnamen, video-opnamen, inclusief beelden van bewakingscamera's en andere beveiligingscamera's die op onze locaties en evenementen worden gebruikt

Gevolgtrekkingen uit persoonlijke informatie

Profielen die de voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en aanleg van een persoon weerspiegelen.

Informatie over carrière, opleiding en organisatie

Gelieerde organisaties (zoals werkgever, brancheverenigingen of vergunningverlenende instanties) en status, positie en titel, informatie over collega's en contacten, carrière- en opleidingsgeschiedenis, professionele certificeringen en licenties, werknemersidentificatienummer, werknemersdossier (inclusief informatie over prestaties en vergoedingen), sollicitatiegegevens

Antecedentenonderzoek

Informatie uit antecedentenonderzoeken, inclusief strafblad

Informatie over gezondheid, uitkeringen en verzekeringen

Inschrijving en deelname aan verzekerings- of uitkeringsprogramma's, persoonlijke informatie van begunstigden, familieleden, contactpersonen voor noodgevallen of afhankelijke personen, medische dossiers, informatie over handicaps

Identiteitsgegevens

Overheidsidentificatie, overheidsidentificatiemiddelen (zoals belastingidentificatienummers, burgerservicenummers of sociale zekerheidsnummers en paspoort- of rijbewijsnummers)

Financi?le informatie

Financi?le status, belastingaangiften en aanverwante informatie, financi?le aangiften, kredietwaardigheid, salarisadministratie en aanverwante informatie

Juridische informatie

Juridische status, verblijfsstatus, juridische rechtszaken en procedures, overheidsdossiers, register van persoonlijke eigendommen of vastgoedregisters, pandrechten en vonnissen, overlijdensakten, openbare documenten, rijgegevens, vergunningen en registraties, en strafrechtelijke informatie (zoals arrestaties, aanklachten, veroordelingen en gegevens over gevangenisstraffen)

(Voor inwoners van Californi? zijn onze vereiste openbaarmakingen onder CCPA/CPRA zoals beschreven in onze California Statement.)

Een opmerking over de online privacy van kinderen.
Onze online Diensten bieden informatieoplossingen die bedoeld zijn voor professionals en we verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan zestien (16) jaar.

Hoe verzamelen jullie persoonlijke informatie?

 • Directe communicatie: u verstrekt uw persoonlijke gegevens wanneer u met ons communiceert, zoals wanneer u zich registreert voor Diensten, formulieren invult, ons berichten stuurt, solliciteert naar banen en voor ons werkt.

 • Gebruikersbijdragen: we verzamelen uw persoonlijke informatie wanneer u of anderen die informatie uploaden, delen, verzenden of invoeren via onze Diensten of netwerken, of wanneer u of zij met ons communiceren.

 • Automatisch: we verzamelen automatisch persoonlijke informatie over u wanneer u met ons communiceert, zoals wanneer u onze Diensten gebruikt, onze kantoren of evenementen bezoekt, onze e-mails opent of advertenties van ons bekijkt, of ons berichten stuurt. We kunnen een deel van deze persoonlijke informatie verzamelen door cookies en andere vergelijkbare technologie?n te gebruiken en we raden u aan om onze Cookie- en IBA-verklaring te raadplegen voor meer informatie.

 • Bronnen van derden of openbaar beschikbare bronnen: we kunnen uw persoonlijke informatie ontvangen van derden, zoals onze externe zakenpartners (inclusief gegevensmakelaars en reclamepartners), uw organisaties, overheidsinstanties die openbare documenten publiceren, en andere openbare of algemeen beschikbare bronnen (waaronder online websites).

Hoe gebruiken jullie persoonlijke informatie?

Dit gedeelte bevat details over de doeleinden waarvoor we persoonlijke informatie gebruiken en de verschillende juridische redenen (ook wel rechtsgrondslag genoemd) voor het verwerken van die persoonlijke informatie.

Doeleinde

Juridische basis

 • Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, inclusief om uw account te registreren en onze Diensten te leveren en om onze verplichtingen als werkgever na te komen

 • Met u communiceren over onze Diensten en gerelateerde transacties verwerken

 • Voor welk doel dan ook met uw toestemming of om uw instructies op te volgen

 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies 

 • Om onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur te bedienen, verbeteren en/of personaliseren

 • Nieuwe producten, diensten, inhoud en ander aanbod ontwikkelen 

 • Het gebruik van onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur bewaken

 • Het gebruik van onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur, waaronder interacties met klanten, controleren

 • De veiligheid van onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur garanderen

 • Fraude en misbruik detecteren, waaronder voor onze Diensten, bedrijfsnetwerken en -apparaten, kantoren, evenementen en gerelateerde infrastructuur

 • Onze interne bedrijfsvoering beheren (zoals accountadministratie, inzet van bedrijfsmiddelen, facturering, probleemoplossing, reparatie)

 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies 

 • Om legitieme belangen na te streven

 • Onze Diensten aan derden aanbieden waarbij onze Diensten en inhoud uw persoonlijke gegevens bevatten. Volgens sommige regionale privacywetten kan dit vallen onder een "verkoop" van persoonlijke informatie.

 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies 

 • Om legitieme belangen na te streven

 • U gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame en marketing sturen 

 • Nieuwe marketingcampagnes, -segmenten en -materialen verbeteren en ontwikkelen

 • U in staat stellen om deel te nemen aan een prijstrekking, wedstrijd of om een enquête in te vullen

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies

 • Om legitieme belangen na te streven

 • De relatie tussen sollicitant en werknemer regelen (zoals voor het sollicitatieproces, antecedentenonderzoek, onboardingproces, personeelsmanagement)

 • Verstrekken, beheren en/of verbeteren van de voordelen die beschikbaar zijn voor werknemers

 • Het verbeteren van onze werknemerservaring

 • Met u communiceren over wervings- en alumni-doeleinden, en personeelsadministratie

 • Onze uitvoering van een contract

 • Zoals uiteengezet in uw toestemmingen of instructies

 • Om legitieme belangen na te streven

 • Onze rechten uitoefenen en/of het beschermen van onze, of andermans, rechten of eigendommen 

 • Het bewerkstelligen van de verkoop, fusie, overname of andere afstoting van ons bedrijf

 • Het behartigen van onze andere commerci?le en economische belangen zoals toegestaan door de wet

 • Voor andere doeleinden zoals vereist door of toegestaan door de wet

 • Om legitieme belangen na te streven 

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • Om uw vitale belangen of die van een ander te beschermen

Met wie delen jullie persoonlijke informatie?

 • Uw organisaties en contacten.
 • Gelieerde ondernemingen binnen de 黑料大湿Posts-bedrijvengroep.

 • Externe zakelijke partners die ons bedrijf ondersteunen, zoals onze inhoud en andere partners, verkopers en onderaannemers, analyseproviders, reclame- en marketingbureaus, kredietbureaus en andere derde partijen die wij inzetten.

 • Derden om hun producten of diensten aan u aan te bieden.

 • Externe klanten en gebruikers waarbij de Diensten en inhoud uw persoonlijke gegevens bevatten, bijvoorbeeld wanneer we informatie uit verschillende openbare en particuliere bronnen samenvoegen om lijsten, rapporten, profielen en mappen te maken (zoals mappen van advocaten en juridische professionals), waarin deze inhoud beschikbaar kan worden gesteld aan alle gebruikers van die Diensten. Volgens sommige regionale privacywetten kan dit vallen onder een "verkoop" van persoonlijke informatie. 

 • Met overheidsinstanties en derden die betrokken zijn bij onze verkoop of aankoop van een bedrijf of activa, onder andere in verband met een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, faillissement, liquidatie, ontbinding of andere overdracht van goederen.

 • Met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derde partijen om te voldoen aan een wet, gerechtelijk bevel, juridisch verzoek of ander juridisch proces, evenals om onze overeenkomsten af te dwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van ons bedrijf, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen (onder andere met het oog op cyberbeveiliging, bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico).

 • Met anderen indien nodig om aan uw toestemming te voldoen of om uw instructies op te volgen.

Waar slaan jullie persoonlijke informatie op?

Zoals hierboven beschreven, zijn wij een wereldwijde organisatie, dus uw persoonlijke informatie kan worden overgedragen aan een ander land en kan worden opgeslagen in en toegankelijk zijn vanuit meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten. Wanneer u met ons communiceert, machtigt u ons om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een ander land en erkent u het risico dat we uw persoonlijke gegevens kunnen overdragen aan landen die mogelijk minder bescherming bieden dan de privacywetgeving van uw eigen land en erkent u dat we mogelijk niet in staat zijn om te voorkomen dat overheidsinstanties in sommige andere landen toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens.

Welke stappen ondernemen jullie om persoonlijke informatie te beveiligen?

We werken aan het implementeren van technische en organisatorische maatregelen die zijn ontwikkeld om de veiligheid van persoonlijke informatie te beschermen. Geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag is echter 100% veilig en we kunnen de absolute veiligheid ervan niet garanderen. De veiligheid van uw informatie hangt ook van u af: u bent verantwoordelijk voor het gebruik van unieke, sterke gebruikersnamen en wachtwoorden voor elk van uw accounts en voor het vertrouwelijk houden van die gebruikersnamen en wachtwoorden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of cyberbeveiligingsmaatregelen in onze Diensten en elke overdracht van persoonlijke informatie is op uw eigen risico.

Hoe lang bewaren jullie persoonlijke informatie?

We bewaren persoonlijke informatie zoals vereist door ons bewaarschema voor bedrijfsgegevens. Dit varieert per Dienst, bedrijfsfunctie, land, gegevensklassen en gegevenstypen. We berekenen de bewaartermijn op basis van de tijd dat de persoonlijke informatie nodig is om: (a) te voldoen aan de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring, (b) te voldoen aan de tijdlijnen die vereist of aanbevolen zijn door regelgevers, beroepsorganisaties of verenigingen, (c) te voldoen aan geldende wetgeving, wettelijke bewaarplichten en andere wettelijke verplichtingen (waaronder contractuele verplichtingen), en (d) om te voldoen aan uw verzoeken.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonlijke informatie?

Uw regionale privacywetten kunnen u rechten verlenen met betrekking tot uw persoonlijke informatie en we zullen u niet bewust discrimineren omdat u een van uw privacyrechten hebt uitgeoefend. Deze rechten verschillen op basis van de regionale wetgeving die op u van toepassing is, maar kunnen een of meer van de volgende rechten omvatten:

 • Het recht op bevestiging dat wij uw persoonlijke informatie verwerken en, als dit het geval is, om toegang te krijgen tot deze informatie, het te kunnen corrigeren en/of het te kunnen aanvullen en bezwaar te kunnen maken op, of het beperken van, de verwerking en het recht op verwijdering van bepaalde persoonlijke informatie die wij over u hebben, inclusief het recht om uw persoonlijke informatie in een draagbare kopie te ontvangen. Om een verzoek in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via ons .

 • Om af te zien van onze reclame e-mails waarin u ons kunt e-mailen of op de uitschrijflink kunt klikken onderaan elke e-mail die u van ons ontvangt.

 • Inwoners van Nevada en inwoners van Virginia en, vanaf 1 juli 2023, inwoners van Colorado en inwoners van Connecticut en, vanaf 31 december 2023, inwoners van Utah hebben ook het recht om zich af te melden voor het gebruik van hun persoonlijke informatie voor gerichte advertenties (inclusief online gedragsadvertenties) en/of zich af te melden voor de verkoop van hun persoonlijke informatie door op deze link te klikken of door te bellen naar 1-866-633-7656. 

Inwoners van Californi? hebben mogelijk de rechten zoals beschreven in onze California Statement; en aanvragen voor onze Producten betreffende openbare documenten kunnen worden ingediend zoals beschreven in onze .

BELANGRIJK: Deze rechten zijn niet absoluut gegarandeerd en er zijn verschillende uitzonderingen waarbij we mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. We zijn alleen verplicht om deze rechten te eren voor zover we optreden als verwerkingsverantwoordelijke van die gegevens en de gevraagde rechten zijn verleend en op u van toepassing zijn onder de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Raadpleeg uw regionale wetgeving inzake gegevensbescherming om te bepalen welke rechten voor u beschikbaar zijn en wanneer de toegang tot deze rechten beperkt is. U kunt beroep aantekenen tegen een negatieve beslissing op uw verzoeken door ons een e-mail te sturen of naar ons te schrijven; en u hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw regionale toezichthouder als u niet tevreden bent met onze antwoorden op uw verzoeken of met hoe wij uw persoonlijke informatie beheren. We raden u echter aan om eerst contact met ons op te nemen zodat we uw zorgen rechtstreeks kunnen behandelen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring zal naar verwachting in de loop van de tijd veranderen. We behouden ons het recht voor om het op elk moment en om welke reden dan ook bij te werken. We zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze Privacyverklaring door de datum "Laatst bijgewerkt" bij te werken en de bijgewerkte Privacyverklaring op deze pagina te plaatsen. We kunnen per e-mail periodieke herinneringen sturen over onze kennisgevingen en algemene voorwaarden, maar u dient onze Diensten regelmatig te controleren als u de huidige Privacyverklaring en eventuele wijzigingen daarin wilt zien. 

Als er verschillen zijn tussen de Engelse versie van onze Privacyverklaring en een in een andere taal vertaalde versie, is de Engelse versie leidend.

Aanvullende Privacyverklaringen

Afhankelijk van de specifieke Dienst die u gebruikt of de specifieke interacties die u met ons hebt (zoals wanneer u solliciteert naar een baan of wanneer u voor ons werkt), kunnen we andere of aanvullende privacyverklaringen verstrekken die omschrijven en regelen hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken. Wanneer we dat doen, zijn die afwijkende of aanvullende privacyverklaringen van toepassing op die specifieke Dienst of die specifieke interacties. Let op: bekijk deze aanvullende privacyverklaringen: 

 • Voor onze producten voor risico- en fraudepreventie (we noemen dit onze "Public Records Products"), inclusief Westlaw Public Records en CLEAR), raadpleegt u onze aanvullende .
 • Raadpleeg onze Cookie- en IBA-verklaring voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere geautomatiseerde technologie?n, evenals op interesses gebaseerde advertenties.

Supplemental Privacy Statement?for California consumers under CCPA/CPRA?

This Supplemental Privacy Statement for California Consumers under CCPA/CPRA (“California Statement”) supplements our Privacy Statement and further explains required disclosures about how we collect, disclose, and sell the personal information of California consumers and the rights that California consumers may have under the California Consumer Privacy Act of 2018, as amended by the California Privacy Rights Act of 2020 (“CCPA/CPRA”) where we act as a business under CCPA/CPRA. When we use the term “personal information” in this California Statement, we are using that term as CCPA/CPRA defines it, which generally means information that identifies, relates to, describes, is capable of being associated with, or could reasonably be linked, directly or indirectly, with a particular consumer or household. However, personal information does not include publicly available, deidentified, or aggregate consumer information (which are all defined in CCPA/CPRA). 

What categories of personal information do you collect and who do you share it with or sell it to?

In general, the categories of personal information we collect, sources of that information, business and commercial purposes for why we collect and use it, and who we share it with, as well as our personal information retention practices, are as outlined in our Privacy Statement.

California law, however, requires we restate some of this information for specific categories that are defined in CCPA/CPRA. The type of personal information we collect and how we handle that personal information, including if we share or sell that personal information, depends on how you are specifically interacting with us and which Services you are inquiring about. In general, we have collected, disclosed for a business purpose, and sold the following categories of personal information and sensitive personal information from California consumers within the last twelve (12) months:

Categories of Personal Information Collected

Category of Personal Information

Examples as Defined in CCPA/CPRA

Collected

A. Identifiers

Real name, alias, postal address, unique personal identifier, online identifier, internet protocol address, email address, account name, social security number, driver’s license number, passport number, or other similar identifiers.

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

Name, signature, Social Security number, physical characteristics or description, address, telephone number, passport number, driver's license or state identification card number, insurance policy number, education, employment, employment history, bank account number, credit card number, debit card number, or any other financial information, medical information, or health insurance information.

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

Age (40 years or older), race, color, ancestry, national origin, citizenship, religion or creed, marital status, medical condition, physical or mental disability, sex (including gender, gender identity, gender expression, pregnancy or childbirth and related medical conditions), sexual orientation, veteran or military status, genetic information (including familial genetic information).

?

D. Commercial information

Records of personal property, products or services purchased, obtained, or considered, or other purchasing or consuming histories or tendencies.

?

E. Biometric information

Genetic, physiological, behavioral, and biological characteristics, or activity patterns used to extract a template or other identifier or identifying information, such as, fingerprints, faceprints, and voiceprints, iris or retina scans, keystroke, gait, or other physical patterns, and sleep, health, or exercise data.

?

F. Internet or other similar network activity

Browsing history, search history, information on a consumer's interaction with a website, application, or advertisement.

?

G. Geolocation data

Physical location or movements.

?

H. Sensory data

Audio, electronic, visual, thermal, olfactory, or similar information.

?

I. Professional or employment-related information

Current or past job history or performance evaluations.

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

Education records directly related to a student maintained by an educational institution or party acting on its behalf, such as grades, transcripts, class lists, student schedules, student identification codes, student financial information, or student disciplinary records.

?

K. Inferences drawn from other personal information

Profile reflecting a person's preferences, characteristics, psychological trends, predispositions, behavior, attitudes, intelligence, abilities, and aptitudes.

?

L. Sensitive personal information

Social security, driver’s license, state identification card, or passport number; user name, financial account, debit card, or credit card number in combination with any required security or access code, password, or credentials allowing access to an account; precise geolocation; racial or ethnic origin; religious or philosophical beliefs; union membership; genetic data; contents of consumer’s mail, email, and text messages unless 黑料大湿Posts is the intended recipient of the communication; processing of biometric information for the purpose of uniquely identifying a consumer; and personal information collected and analyzed concerning a consumer’s health, sex life, or sexual orientation.

?


Categories of Personal Information Disclosed for a Business Purpose

Category of Personal Information

Disclosed

A. Identifiers

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

?

D. Commercial information

?

E. Biometric information

?

F. Internet or other similar network activity

?

G. Geolocation data

?

H. Sensory data

?

I. Professional or employment-related information

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

?

K. Inferences drawn from other personal information

?

L. Sensitive personal information

?


Categories of Personal Information Sold

Category of Personal Information

Sold

A. Identifiers

?

B. Personal information categories listed in the California Customer Records statute, Cal. Civ. Code § 1798.80(e)

?

C. Protected classification characteristics under California or federal law

?

D. Commercial information

?

E. Biometric information

?

F. Internet or other similar network activity

?

G. Geolocation data

?

H. Sensory data

?

I. Professional or employment-related information

?

J. Non-public education information (per the Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

?

K. Inferences drawn from other personal information

?

L. Sensitive personal information

?

Your privacy rights

If you are a California consumer, you may have one or more of the following rights under CCPA/CPRA:

 • Right to confirm we process your personal information and, if so, to request we disclose to you: (1) the categories of personal information we collected about you; (2) the categories of sources from which the personal information is collected; (3) the business or commercial purpose for collecting, selling, or sharing personal information; (4) the categories of third parties to whom we disclose personal information; and (5) the specific pieces of personal information we have collected about you.

 • Right to access (which may include a portable copy), correct, complete, or delete specific pieces of personal information we hold about you.

 • Right to limit our use and disclosure of your sensitive personal information.

 • Right to opt-out of the sale of personal information, as sale is defined under CCPA/CPRA.

 • Right to opt-out of the sharing of personal information, as sharing is defined under CCPA/CPRA.

 • Right not to receive discriminatory treatment for exercising your rights under CCPA/CPRA

 • Additionally, California Civil Code Section 1798.83 may permit you the right to request information regarding the personal information about you we disclose to third parties for the third parties’ direct marketing purposes.

To make a request, you can contact us through our , by emailing us at privacy.issues@thomsonreuters.com, or by calling us at 1-866-633-7656. Requests to opt-out of the sale and sharing of personal information can also be submitted by clicking this “” link.

Please provide us enough information to verify your identify. We will use information you provide to us to verify your request. If we cannot initially verify your identity, we may request additional information to complete the verification process, such as, for example, a copy of your driver’s license and/or a recent utility or credit card bill. You can designate an agent to make a request on your behalf by either: (1) having your agent send us a letter, signed by you, certifying that the agent is acting on your behalf and showing proof that they are registered with the California Secretary of State; or (2) by you and the agent executing and sending us a notarized power of attorney stating that the agent is authorized to act on your behalf. Please note that we may still require you to verify your identity before we process a request submitted by your agent.

IMPORTANT: These rights are not absolutely guaranteed and there are several exceptions where we may not have an obligation to fulfill your request. We are only required to honor these rights to the extent that we act as a business/controller under CCPA/CPRA and the requested rights have been granted and apply to you under CCPA/CPRA. Please consult CCPA/CPRA to determine what rights may be available to you and when access to these rights is limited. You may appeal an adverse decision on your requests by emailing or writing to us; and you have the right to lodge a complaint to the California Attorney General if you are not satisfied with our responses to your requests or how we manage your personal information. However, we encourage you to first contact us so we can address your concerns directly.

CCPA Consumer Request Metrics for 2022

This California Statement was last updated on January 1, 2023.


Cookie- en IBA-verklaring

Deze Cookie- en IBA-verklaring vormt een aanvulling op onze Privacyverklaring en legt specifiek uit hoe wij en onze externe zakelijke partners cookies en andere volgtechnologie?n inzetten ("Trackingtechnologie?n"), onder andere voor op interesses gebaseerd adverteren (interest-based advertising oftewel IBA), evenals de opties die u hebt om deze te beheren.

Wat zijn cookies en andere trackingtechnologie?n?

"Cookies" zijn kleine stukjes data, opgeslagen in tekstbestanden, die worden opgeslagen in uw browser, op uw computer of op een ander apparaat. De cookies die we gebruiken kunnen "flash cookies" (of "lokaal gedeelde objecten") en "HTML5-cookies" omvatten, die informatie opslaan op uw apparaat (buiten uw browser) en specifiek bedoeld zijn voor inhoud die wordt ondersteund door Adobe? Flash of HTML5. Wij en onze externe zakelijke partners kunnen ook andere trackingtechnologie?n gebruiken, zoals "webbakens" (ook bekend als "tags" en "pixels"), dit zijn kleine afbeeldingen die zijn ingesloten in onze Diensten, inhoud of e-mails, evenals "ingesloten scripts". Dit zijn stukjes code die tijdelijk op uw apparaat worden gedownload. Deze andere trackingtechnologie?n worden vaak gebruikt in combinatie met cookies, maar kunnen op een andere manier op uw apparaat worden opgeslagen dan cookies, dus het uitschakelen van cookies hoeft niet ook deze volgtechnologie?n uit te schakelen.

Deze trackingtechnologie?n kunnen door ons worden beheerd en ingesteld (bekend als "first party trackers") of door onze externe zakelijke partners, zoals socialemedianetwerken, advertentienetwerken en contentproviders (bekend als "trackers van derden"); en kunnen worden ingesteld voor een enkel bezoek (via een "sessietracker"), zodat ze na dat bezoek worden verwijderd of op uw apparaat blijven staan voor meerdere herhaalde bezoeken (via een "permanente tracker").

Waarom gebruikt 黑料大湿Posts cookies en andere trackingtechnologie?n?

We gebruiken trackingtechnologie?n voor verschillende doeleinden: deze technologie?n worden veel gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden en om te begrijpen hoe u met ons communiceert, zodat we essenti?le functies kunnen uitvoeren (zoals het leveren van onze Diensten of het leveren van inhoud en gebruikers in staat stellen om zich te registreren en ingelogd te blijven), onze Diensten en inhoud personaliseren en zorgen voor een kwalitatieve, consistente en effici?nte ervaring voor onze gebruikers, uw gebruik van onze Diensten en interacties met inhoud (inclusief e-mails) analyseren en advertenties leveren en meten (inclusief IBA).

Hoe kunt u zelf het gebruik van trackingtechnologie?n controleren?

Misschien wilt u het gebruik van cookies beperken of helemaal voorkomen dat ze worden geplaatst. Bij de meeste moderne browsers kunt u uw cookie- en andere trackerinstellingen wijzigen, en u kunt deze instellingen meestal vinden in het opties- of voorkeurenmenu van uw browser. Flash-cookies kunnen alleen in Adobe Flash worden verwijderd in plaats van via uw browser, en raadpleeg voor informatie over het beheer van Flash-cookies. Daarnaast kunt u zich afmelden voor Google Analytics door te installeren. 

Mogelijk ziet u ook een "cookiebanner" op sommige van onze Diensten, waarmee u ons gebruik van cookies en andere trackingtechnologie?n kunt beheren - klik op de banner voor meer informatie over welke cookies op die specifieke Dienst worden gebruikt en wat u kunt uitschakelen, maar houd er rekening mee dat u trackingtechnologie?n die zijn gecategoriseerd als strikt noodzakelijk, niet kunt uitschakelen. 

Houd er rekening mee dat sommige functies van onze Diensten mogelijk niet correct werken als u alle cookies of andere technologie?n uitschakelt.

Eert 黑料大湿Posts Do Not Track-signalen?

Over het algemeen reageren we momenteel niet op, of ondernemen we geen actie met betrekking tot Do Not Track-signalen van webbrowsers; in sommige gevallen zullen onze externe zakenpartners die in onze Diensten integreren echter Do not Track-signalen respecteren.

Wat is op interesses gebaseerd adverteren (Interest-Based Advertising, IBA)?

“Op interesses gebaseerde reclame” (IBA) wordt ook wel “gerichte reclame”, “online gedragsreclame”, en “gepersonaliseerde reclame” genoemd. Het betekent over het algemeen de levering van gepersonaliseerde of gerichte reclame aan u, afgestemd op uw specifieke interesses en demografische gegevens. IBA kan ook analyses en rapportages bevatten met betrekking tot die advertenties (zoals advertentiemeting en -attributie, segmentatie en marktonderzoek). 

We kunnen u IBA sturen op basis van het gebruik van trackingtechnologie?n en andere informatie die u ons ter beschikking stelt wanneer u communiceert met onze Diensten, onze inhoud en onze advertenties. We werken met verschillende externe zakelijke partners om u IBA aan te bieden en we kunnen bepaalde informatie over u en onze trackingtechnologie?n delen met die externe zakelijke partners om dit te doen. Sommige van deze derde partijen zullen daarbij hun eigen trackingtechnologie?n op onze Diensten en inhoud gebruiken, waarin ze automatisch uw IP-adres, browser- of apparaatinformatie en andere informatie van deze trackingtechnologie?n ontvangen. Sommige van onze externe zakenpartners (en hun zakenpartners) kunnen ook aanvullende informatie over u gebruiken of aan ons verstrekken die zij onafhankelijk hebben verzameld, uit offline en online bronnen, om u beter te targeten en u te voorzien van relevantere en nuttigere advertenties. Sommige van deze derden kunnen in de loop van de tijd en op verschillende websites persoonlijke informatie over uw online activiteiten verzamelen. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de privacypraktijken van deze derde partijen en dat hun privacypraktijken niet worden gedekt door deze Privacyverklaring.

Hoe kunt u zich afmelden voor IBA?

Naast het bovenstaande kunt u er mogelijk ook voor kiezen om geen IBA te ontvangen van deelnemende bedrijven die deelnemen aan:

 • De Digital Advertising Alliance (DAA), waarin u zich kunt afmelden voor IBA met behulp van deze ; en/of 

 • Het Network Advertising Initiative (NAI), waarin u zich kunt afmelden voor IBA met behulp van deze en, voor mensen in de EU/EER, ; en/of

 • De om u af te melden op mobiele apparaten.

Bepaalde mobiele apparaten kunnen een advertentie-ID hebben waarmee bedrijven IBA kunnen aanbieden aan een specifiek mobiel apparaat met behulp van die ID. Afhankelijk van uw specifieke apparaat kunt u advertenties beperken, het delen van die advertentie-ID mogelijk beperken, of de advertentie-ID resetten en ervoor kiezen om de locatietracering van het apparaat uit te schakelen (waaronder nauwkeurige geolocatietracering) op uw mobiele apparaat of voor bepaalde toepassingen. Neem contact op met de fabrikant van uw apparaat om te zien welke opties voor u beschikbaar zijn. Voor meer informatie over uw keuzes met betrekking tot het gebruik van uw internetactiviteit voor IBA kunt u ook de volgende sites bezoeken: , , en

Vervolgens kunnen sommige van onze Diensten ook Do Not Sell My Personal Information of Do Not Share My Personal Information links (of gelijknamige links) weergeven, waarbij u door op die links te klikken kunt afzien van het "delen" of "verkopen" van uw persoonlijke informatie, zoals vereist door bepaalde regionale privacywetten. Dit kan de manier beperken waarop wij en onze externe zakelijke partners uw persoonlijke informatie kunnen gebruiken, in verband met IBA.

Houd er rekening mee dat sommige van de hierboven beschreven opties browserspecifiek of apparaatspecifiek zijn, dus u moet zich mogelijk opnieuw afmelden als u een ander apparaat gebruikt of van browser verandert. Houd er ook rekening mee dat u, zelfs als u zich afmeldt voor het ontvangen van IBA, nog steeds advertenties en marketingmateriaal kunt ontvangen, maar dat deze mogelijk niet specifiek voor u zijn gepersonaliseerd.

Deze Cookie- en IBA-verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2023.


Privacyverklaring voor informatieve inhoud

1. Inleiding

Als een wereldwijd bedrijf voor zakelijke informatiediensten verspreiden we met trots informatieve inhoud binnen onze Diensten. Deze Privacyverklaring voor informatieve inhoud vormt een aanvulling op de bovenstaande Privacyverklaring en legt verder uit hoe we deze informatieve inhoud verspreiden en beheren als onderdeel van onze Diensten.

2. Waarom publiceert 黑料大湿Posts informatieve inhoud?

黑料大湿Posts publiceert verschillende soorten inhoud, zoals statuten, wetten, verordeningen, regels, rechtszaken, opinies, analyses door deskundigen, artikelen, formulieren, openbare documenten, verhandelingen, woordenboeken en vele andere soorten informatie die volgens ons een professionele en jurisprudenti?le waarde hebben voor onze klanten of de bevolking in het algemeen.

3. Hoe verkrijgt 黑料大湿Posts informatieve inhoud?

黑料大湿Posts verkrijgt informatieve inhoud op een aantal manieren: soms kopen of licenti?ren we de inhoud van anderen, soms ontvangen we de inhoud op grond van een contract waarbij we verplicht zijn de inhoud samen te stellen en te distribueren, soms geven we zelf opdracht voor de inhoud en soms wordt de inhoud verzameld uit een aantal openbare bronnen, zoals openbare documenten, journalistieke bronnen en informatie in het publieke domein. Alle persoonlijke informatie in informatieve inhoud die vervolgens door 黑料大湿Posts wordt verspreid, is afkomstig uit de originele tekst van de informatieve inhoud.

4. Hoe stelt 黑料大湿Posts informatieve inhoud samen?

Naast het verspreiden van de informatieve inhoud, cureert 黑料大湿Posts de inhoud, met andere woorden, 黑料大湿Posts bereidt samenvattingen, metadata of andere gerelateerde informatie over de originele inhoud voor en levert deze. Gerapporteerde zaken in onze juridische producten kunnen bijvoorbeeld een hoofdnoot, sleutelcitaat en andere metadata bevatten, evenals de originele, volledige tekst van de rechtszaak. In veel gevallen bereidt 黑料大湿Posts de curatie van de inhoud voor. Alle persoonlijke informatie in de curatie is afgeleid van persoonlijke informatie die is opgenomen in de originele informatie-inhoud die is geleverd door de bron van die inhoud.

5. Bewerkt of wijzigt 黑料大湿Posts de inhoud van de originele informatie?

Met uitzondering van schrijf/typografische fouten en formaatwijzigingen in overeenstemming met de huisstijlen van de redactie en behalve zoals opgedragen door de bron van de originele informatie, bewerkt of wijzigt 黑料大湿Posts de inhoud van de originele informatie in de meeste gevallen niet.

6. Wat moet ik doen als ik mijn persoonlijke informatie in de informatie wil wijzigen of verwijderen of als ik alleen de informatieve inhoud wil verwijderen?

In veel gevallen zijn wij niet de bron van de informatie en is 黑料大湿Posts niet verplicht om de inhoud van de originele informatie, inclusief persoonlijke informatie, te wijzigen of te verwijderen, tenzij we een geverifieerd verzoek ontvangen van de bron van de informatie, zoals, bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel van de rechtbank die de rechtszaak in eerste instantie heeft uitgevaardigd.

Als u vragen of zorgen hebt over de inhoud van informatie of over uw persoonlijke informatie binnen die informatieve inhoud, neem dan contact op met de bron van de informatieve inhoud en werk rechtstreeks met hen samen om uw vragen of zorgen op te lossen. 

Deze Privacyverklaring voor informatieve inhoud is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2023.